zapisani w dziejach Wielenia

Friedrich Wilhelm Kritzinger– ur. 1890 r. w Zielonowie, syn tamtejszego pastora. Niemiecki urzędnik państwowy, sekretarz stanu w Kancelarii Rzeszy w czasach narodowego socjalizmu. Uczestnik konferencji w Wannsee, która zdecydował o eksterminacji żydów w Europie.  Sądzony w procesie norymberskim, zmarł w 1946 r. Kurt Wege – ur. w 1881 r. w 1908 r. zakupił majątek Folsztyn…

Szlak pieszy żółty PTTK Wieleń -Trzcianka

Kolejnym fragmentem nadnoteckiego dalekobieżnego szlaku żółtego biegnącym przez obszar NGR jest odcinek Wieleń Północny PKP –Trzcianka. Od stacji szlak prowadzi chodnikiem; przekracza tory kolejowe i wiedzie przez cały wieleń Północny. Po minięciu granicy lasu wkrótce skręca w lewo do dawnej leśniczówki Brzezinki. Z lewej strony zabudowań w dół schodzi droga na mostek na Bukówce. Za…

Miała

Miała, lewobrzeżny dopływ Noteci, jest największą z rzek przecinających Puszczę Notecką. Ma swoje źródła w pobliżu wsi Nowiny. W górnym biegu Miała łączy ze sobą 9 bardzo malowniczych, rynnowych jezior. Słaby prąd rzeki na krótkich odcinkach pomiędzy jeziorami umożliwia zwiedzenie górnej części szlaku w obu kierunkach. W biegu środkowym mija niewielkie wsie i porusza kilka…

Bukówka

Bukówka – mała rzeka o wielu obliczach Bukówka ma 50 km długości. Źródła powyżej Jeziora Bukowo koło Trzcinna. (Swoje źródła w tej okolicy maja jeszcze Niekurska Struga i Cieszynka). Ujście do Noteci za śluzą 21 w Drawskim Młynie. Powyżej szosy z Trzcianki do Wołowych Lasów zasila spore stawy rybackie. (Dawniej była tu osada zwana Niewerder…

Puszcza Notecka -Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków

Obszar stanowi zwarty, jednolity kompleks leśny w międzyrzeczu Noteci i Warty, części pradoliny Eberswaldsko-Toruńskiej. Jest to równina akumulacyjna w znacznym stopniu przekształcona przez wiatry, który usypały tu, największy w Polsce, zespół wydm śródlądowych, o wysokości 20-30 m, a maksymalnie dochodzący do 98 m npm. W środkowej części obszaru uformowały się wały o przebiegu południkowym, leżące…

Dolina Bukówki – Obszar Specjalnej Ochrony Siedlisk

Obszar położony jest w dolinie Bukówki, dopływu Drawy, około 6 km na północny zachód od centrum Wielenia. Zawiera dobrze zachowane łęgi i grądy, w tym grądy z bukiem i kwaśne buczyny na stromych fragmentach zboczy doliny. Na skrzydłach doliny są również fragmenty brzezin bagiennych i torfowiska. Dość obszerne bagienne szuwary są ostoją bezkręgowców. Znajduje się…

Dolina Miały – Obszar Specjalnej Ochrony Siedlisk

Obszar Dolina Miały ma ponad 6 km długości, leży na obszarze wydmowym Puszczy Noteckiej, między wsiami Miały i Mężyk. Po obu stronach rzeki Miały położone są lasy łęgowe, miejscami przechodzące w olsy. Równolegle do północnego brzegu rzeki położone jest jezioro Święte. Powierzchnia torowisk mszarnych wokół niego wynosi aż 27 ha. W granicach ostoi znajdują się…

Nadnoteckie Łęgi – Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków

Ostoja ptasia utworzona w celu ochrony krajobrazu i przyrody doliny dolnego biegu Noteci. Leży między miejscowością Wieleń, a ujściem rzeki Gwdy i zajmuje powierzchnię 16 058,10 ha, a jej szerokość waha się od ok. 500 m do 3,5 km. Pokrywają ją łąki zalewowe, torfowiska niskie, pośród których występują kanały i rowy odwadniające, niegdysiejsze koryta rzeczne oraz wypełnione wodą…

Dolina Noteci – Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk

Najważniejsze przyrodniczo obszary chroni europejska sieć Natura 2000. Jednym z obszarów tej sieci jest obszar o nazwie „Dolina Noteci” – obejmujący tereny ciągnące się wzdłuż rzeki Noteć, od Bydgoszczy po Wieleń. Na większości obszaru występują łąki i trzcinowiska, z niewielkimi fragmentami zakrzaczeń i zadrzewień ( Lipica, Dębina). Dolina pocięta jest siecią rowów i kanałów odwadniających,…

Obszar Chronionego Krajobrazu Puszcza Notecka

Obszar ten utworzony został w 1998 roku. Obszar Chronionego Krajobrazu „Puszcza Notecka” zajmuje powierzchnię 58 170 ha i rozciąga się na terenie gmin: Wronki (powiat szamotulski), Drawsko, Wieleń, Lubasz, Połajewo (powiat czarnkowsko – trzcianecki) i Ryczywół (powiat obornicki). Udział lasów w ogólnej powierzchni osiąga poziom 82,2%, udział wód – zaledwie 2,8%. Obejmuje on część Pojezierza…