Chełst

Chełst leżący w Gminie Drawsko to duża wieś sołecka  na skraju Puszczy Noteckiej, nad rzeką Miałą licząca 542 mieszkańców.  Dojeżdżając do wsi, z drogi przed i za wsią mamy ładny rozległy widok Doliny Noteci i wzgórz koło Starych Bielic leżących już za Notecią. Wieś przez długi okres w swojej historii miała nadgraniczne położenie. We wsi…

Cyk

Cyk to niewielka osada w Gminie Szydłowo, położona przy drodze lokalnej z Dolaszewa do Kotunia. Początki osady sięgają XVI w. kiedy to w 1592 r. starosta ujski Stanisław Górka nadał Danielowi Klapsztynowi przywilej na odbudowę zniszczonego wcześniej  młyna na strudze zwanej Posiek w pobliżu nowo założonej wsi Biała Góra (Szydłowo). Młynarzowi przysługiwał wolny połów ryb…

Coch

Niewielka osada Coch, zamieszkała przez 120 osób jest częścią wsi Skrzatusz . Leży na otwartym terenie otoczona wokół polami uprawnymi. Jest to dawny folwark, potem zamieniony na PGR, po którym pozostały charakterystyczne bloki mieszkalne. Dawny dwór, budynki gospodarcze wraz parkiem obecnie znajdują się w rękach prywatnych. Osada leży w pobliżu przystanku kolejowego Skrzatusz.  Zabytki: ZESPÓŁ…

Czarnków

Czarnków to urokliwe wielkopolskie miasteczko położone nad Notecią. Jest stolicą powiatu czarnkowsko -trzcianeckiego, siedzibą władz miejskich i gminnych. Miasto liczy obecnie prawie 11 tysięcy mieszkańców. Dobrze rozwinięty jest przemysł; duże zakłady produkcji drzewnej. Nazwa miasta pochodzi od czarnych, torfowych bagien, które kiedyś rozciągały się w Dolinie Noteci. Łąki noteckie przez stulecia dostarczały mieszkańcom taniego opału…

Ciszkowo

Ciszkowo to wieś sołecka wchodząca w skład gminy Czarnków. Jest malowniczo położona między wysokimi wzgórzami Moreny Czarnkowskiej a Notecią, która podchodzi prawie pod zabudowania wsi. Wieś liczy obecnie 319 mieszkańców. Ciekawostką jest czynna przeprawa promowa przez Noteć zapewniająca komunikację z miejscowościami na drugim brzegu Noteci. W dawnych wiekach stał na Noteci drewniany most, ślady po…

Szlak pieszy żółty PTTK wokół Chodzieży

Dobrze oznakowany szlak, jedynie w Oleśnicy należy uważać aby nie wejść do wsi, gdyż szlak ją omija. Szlak prowadzi morenowymi wzgórzami okolic Chodzieży. Daje przegląd różnorodnych lasów porastających stoki Gontyńca i wiedzie na jego szczyt. Duża różnica wysokości między brzegami jeziora miejskiego a szczytem. Prowadzi bardzo atrakcyjnymi lasami, wśród wzgórz ijezior. Rozpoczynamy przy Domu Kultury,…

Cisze

Cisze to maleńka leśna osada należąca do sołectwa Oleśnica w Gminie Chodzież. Liczba mieszkańców wynosi 20 osób, w osadzie jest tylko jedno gospodarstwo rolne. Zabudowania osady położone są z dala od siebie w gęstym lesie,  niewidoczne z drogi, każde otoczone lasem. Na rozstaju dróg znajdują się resztki cmentarza ewangelickiego a w pobliżu pomnikowy buk, z…

Ciszewo

Ciszewo to część miejscowości Milcz, liczba stałej ludności osady wynosi 4 osoby. Z oddalenia osada wydaje się większa niż w rzeczywistości; znajduje się tu suszarnia pasz, widoczna z daleka pośród nadnoteckich łąk. W średniowieczu istniał tu folwark nad Notecią. Według dawnych dokumentów w 1450 r. zawarta została ugoda między Synochą – wdową po Trojanie z…