Brzegi

wieś Brzegi położona w Gminie Krzyż Wielkopolski liczy 183 mieszkańców. Leży na skraju dużego kompleksu leśnego Puszczy nad Drawą. Wieś powstała stosunkowo niedawno; założył ją w 1716 r. właściciel dóbr wieleńskich Jan Kazimierz Sapieha. W 1789 r. liczyły zaledwie 2 dymy, był to folwark szlachecki i leśniczówka. W 1905 r. było już 237 mieszkańców. W 1925…

Bielice Nowe

Wieś, chociaż położona na przeciwległym brzegu Drawy należy do Gminy Krzyż Wielkopolski. Dawna polska granica sięgała do Drawy, tereny położone po drugiej stronie były niemieckie. Wieś leżała po zachodniej (niemieckiej) stronie Drawy. W granicach Polski znalazła się dopiero po 1945 r. po klęsce Niemiec i postanowieniach konferencji w Poczdamie. Obecnie liczba mieszkańców wsi wynosi 66…

Borzysko Młyn

Jest to niewielka osada leśna, położona nad Jeziorem Długim obecnie część wsi Piłka w Gminie Drawsko. Zabudowania stoją na rozstajach dróg do Kwiejc, Skwierzyny i Drawska. W okolicznych lasach według gminnej ewidencji znajdują się aż trzy zabytkowe cmentarze, trudno je jednak odnaleźć. Cmentarz ewangelicki  nieczynny, poł. XIX w., Cmentarz ewangelicki  nieczynny, XIX w. Cmentarz ewangelicki …

Biała

Wieś Biała jest malowniczo położona w Dolinie rzeki Miały ; liczba mieszkańców wsi wynosi 220 osób. okolica zamieszkała była już w średniowieczu. Wieś zwana była w średniowieczu Bela, Byala wysoka, Gurnabiala. Rzeka Miała, nad którą leży wieś, zwana była dawniej Białą, a zbiorczą nazwą Białaokreślano wszystkie wsie leżące nad tą rzeką, dodając do nazwy określenia wsi typu  Górna,…

Bukowiec

Bukowiec to wieś sołecka wchodząca w skład Gminy Czarnków. Cechuje ją   rozproszona, luźna zabudową pośród łąk nadnoteckich. Wieś leży na Obszarze Chronionego Krajobrazu Dolina Noteci. Liczba mieszkańcówwsi wynosi 207 osób.Bukowcem (Bukowym Ostrowem) zwano dawniej pola w okolicyGajewa. Od 1816 r. nazywano tak wieś założoną przez Hrabiego IgnacegoRadolińskiego. Pierwszą zagrodę postawiono w 1811 r. kiedy tohrabia…

Białężyn

Białężyn, położony w gminie Czarnków, to wieś o najmniejszej w gminie powierzchni użytków rolnych i dużym rozdrobnieniu gospodarstw rolnych. Liczy 178 mieszkańców.W dokumentach z 1432 r. wzmiankowana jest jako Byalanschino,w 1506 r. jako Bialazyno. Była to własność rodu Czarnkowskich. W 1789 r.była to wieś szlachecka razem z folwarkiem licząca 12 dymów; w 1900 r. byłowe wsi…

Biała

Biała to największa wieś w gminie Trzcianka;  liczy 1021 mieszkańców. Do sołectwa należą również Kadłubek (ok. 80 mieszkańców) i Osiniec (ok.70 mieszkańców). Pierwsza wzmianka o wsi pochodzi z  1378 r., kiedy to odnotowano, że  Jan Czarnkowski włada Człopą, Czarnkowem i Białą; w tymże roku książę pomorski Świętobor, podczas łupieżczej wyprawy na Człopę zniszczył również Białą.  Według listy podatkowej z…

Biernatowo

Biernatowo to wieś leżąca w Gminie Trzcianka. We wsi obecnie mieszka 191 osób. Są w niej 42 budynki mieszkalne i  pomimo słabych ziem (ziemie V i VI klasy ) aż 8 gospodarstw rolnych powyżej 10 hektarów . Wieś składa się z 2 części , oddalonych  od siebie o kilkaset metrów. Niemiecka nazwa wsi brzmiąca „…

Brzeźno

Brzeżno to duża wieś sołecka położona na wschód od Czarnkowa. Liczba mieszkańców wsi wynosi 754 osoby. Wieś powstała na skrzyżowaniu dróg a jej historyczny układ przestrzenny swoim kształtem przypomina trójkąt. Wzmianki w dokumentach w 1403 roku  o sołtysie we wsi Brzesno, w 1432 r. Brzeszno. Od 1430 r. wchodziła w skład  dóbr czarnkowskich. W 1508…