zapisani w dziejach Chodzieży

Kazimierz Słodowy  – artysta rzeźbiarz.ur. się 13 stycznia 1954 roku w Nietuszkowie. Swoją przygodę z rzeźbiarstwem rozpoczął mając zaledwie osiem lat. Wtedy to powstały pierwsze jego prace z gliny, z których część zachowała się do dnia dzisiejszego. W młodości zawodowo związany był z obróbką metalu, przez wiele lat pracował jako kowal przemysłowy w Chodzieskich Zakładach…

Szlak pieszy czarny PTTK wokół Chodzieży

LSzlak łatwy w początkowej części wiodącej przez Chodzież i promenadą nad J. Miejskim.   Przy Domu Kultury bierze początek pieszy szlak czarny, biegnący przez lasy otaczające miasto od południa. Przejściem podziemnym pod drogą krajową 11 i ulicami miasta nad J. Miejskie.  Ładną promenadą nadjeziorną do Rataj, obok dużej plaży; skręcamy w lewo do szosy margonińskiej…

Dolina Środkowej Noteci i Kanału Bydgoskiego

W Dolinie Noteci wyznaczono najwyższą obecnie ( poza parkiem narodowym) formę ochrony przyrody w Polsce – Obszar specjalnej Ochrony Ptaków (OSO) Natura 2000 Dolina Środkowej Noteci i Kanału Bydgoskiego Najcenniejsze przyrodniczo są podmokłe łąki w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki oraz zarastające starorzecza. Obszar ten o nazwie „Dolina Środkowej Noteci i Kanału Bydgoskiego” (PLB 300001) zajmuje powierzchnię…

Nadnoteckie Łęgi – Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków

Ostoja ptasia utworzona w celu ochrony krajobrazu i przyrody doliny dolnego biegu Noteci. Leży między miejscowością Wieleń, a ujściem rzeki Gwdy i zajmuje powierzchnię 16 058,10 ha, a jej szerokość waha się od ok. 500 m do 3,5 km. Pokrywają ją łąki zalewowe, torfowiska niskie, pośród których występują kanały i rowy odwadniające, niegdysiejsze koryta rzeczne oraz wypełnione wodą…

Imprezy cykliczne w gminie Chodzież

Bieg Niepodległości – 11 listopada, wokół j. Miejskiego. Pierwsza edycja 2019 r. Międzynarodowe Warsztaty Jazzowe odbywają się w Chodzieskim Domu Kultury od lat 70. Każdego lata na przełomie lipca i sierpnia bierze w nich udział kilkuset muzyków amatorów z Polski, Niemiec, Francji i innych krajów. Przez dwa tygodnie pod okiem doświadczonej kadry szkolą swoje umiejętności.…

Ochrona przyrody w gminie Chodzież

Duża część obszaru  gminy Chodzież objęta jest różnymi formami ochrony przyrody. Najbardziej chroniona jest Dolina Noteci ze względu na swoje wielkie znaczenie korytarza ekologicznego ( trasy wędrówek zwierząt i ekspansji roślin) północnej Wielkopolski. Około 50 % powierzchni gminy ( północna i zachodnia część) znajduje się na Obszarze Chronionego Krajobrazu „ Dolina Noteci” W Dolinie Noteci…

Krajobraz gminy Chodzież

Chodzież zauroczyła Witkacego i prezydenta Mościckiego, który polował w okolicznych lasach. Malowniczym położeniem Chodzieży zachwycali się turyści już pod koniec XIX wieku. To oni nadali okolicy nazwę Chodzieskiej Szwajcarii.  Chodzieski krajobraz zachwycił też mieszkającego w mieście pisarza Tadeusza Siejaka. Do najpiękniejszych  zakątków gminy Chodzież zaliczyć należy: obniżenie Strugi Oleśnickiej płynącej u stóp Gontyńca (okolice Oleśnicy…

Tawerna Rataje

ul. Margonińska 35 a Ryby, Ryby, Ryby we wszystkich smacznych odcieniach