Moczydła (Erbenwunsch)

  Moczydła w Gminie Drawsko położone są na nadnoteckich łąkach. Historia wsi jest stosunkowo krótka; założona w 1765 r. z polecenia króla Prus Fryderyka Wielkiego kolonia na początku XIX w. ( w 1809 r.) liczyła 16 dymów, mieszkało w nich 14 kolonistów; ogółem liczba ludności wynosiła 104 osoby. Obecna liczba ludności wynosi 157 osób. Częścią…

Marylin

Marylin w Gminie Drawsko to niewielka osada letniskowa położona w lasach w Puszczy Noteckiej.Liczba stałych mieszkańców wsi wynosi tylko 86 osób. W dokumentach okolica Marylina występuje pod koniec XVI w. wówczas to nad stawem zwanym Smrodyniak ( rozmiary 8 na 2 staje) powstała osada Mały Smrodynek. W późniejszych wiekach zwany był Marianowem a od końca…

Mniszek

Mniszek to niewielka osada w Gminie Wieleń. Liczba mieszkańców wynosi tylko 29 osób. Początek osadzie dał młyn stojący na Bukówce. Czas powstania młyna w Mniszku –jednego z najstarszych zakładów  tego typu na północ od Noteci nie jest znany. W dokumencie z 1564 r. rzeka Bukówka zwana jest Mischkenfliess, co świadczy o istnieniu nad nią osady…

Miały

Miały w Gminie Wieleń to duża wieś ze stacją kolejową na linii Poznań –Szczecin. Liczba mieszkańców wynosi 791 osób. Prawdopodobnie w średniowieczu wieś zwała się Biała Nadolna ( leżąca nad rzeka Białą, jak wówczas zwano Miałę); wzmianki o wsi pojawiają się w 1464 r.  i 1508 r. W drugiej połowie XVI w. pojawia się obecnie…

Mężyk

Mężyk w Gminie Wieleń to wieś położona w Puszczy Noteckiej, nad rzeka Miałą, pomiędzy jeziorami Górne i Bąd. Liczba mieszkańców wsi wynosi 135 osób. Prawdopodobnie w średniowieczu wieś zwała się Biała Pośrednia ( leżąca nad rzeka Białą) ; wzmianki w dokumentach w 1464 r.   i 1508 r. początek wsi dała osada młyńska o nazwie Mężyk…

Marianowo

Marianowo to wieś nadnotecka w Gminie Wieleń, łącząca się z sąsiednim Herburtowem; liczba mieszkańców wsi wynosi 116 osób. Początki wsi sięgają XVII wieku. Pierwszy przywilej lokacyjny dla wsi, wystawiony przez Zofię Czarnkowską ówczesną właścicielkę dóbr wieleńskich  i potwierdzony w 1643 r. przez jej następców prawdopodobnie zaginął podczas potopu szwedzkiego. Z tego względu nie wiemy czy…

Mikołajewo

Mikołajewo w Gminie Czarnków to niewielka wieś położona w Dolinie Noteci na obszarze chronionego krajobrazu. Zamieszkuje ją 308 osób. Historia wsi jest krótka, pierwsza wzmianka pochodzi z 1821 r. W XIX w. liczyło 23 domy zamieszkałe przez 215 mieszkańców ( 37 ewangelików, 178 katolików, 81 analfabetów); w 1905 r. liczyło 389 mieszkańców. Warto zobaczyć: zespół…

Marunowo

Marunowo wchodzi w skład Gminy Czarnków. Jest to wieś o średniowiecznym układzie owalnicy, obecnie o rozproszonej zabudowie położona na skraju dużych kompleksów leśnych. We wsi znajdują się gospodarstwa rolne o powierzchni między 15 -30 ha specjalizujące się w hodowli trzody chlewnej.  Wieś liczy obecnie 266 mieszkańców. Przed lokacją wsi istniała osada słowiańska w miejscu obecnego…

Milcz

Wieś sołecka Milcz leży w Gminie Chodzież; w skład sołectwa Milcz wchodzą wsie : Milcz, Ciszewo ( suszarnia pasz), Kamionka ( malowniczo położona wieś, 56 mieszkańców), Studzieniec ( 174 mieszkańców) . Sołectwo liczy ogółem 736 mieszkańców, gospodaruje w nim 20 rolników. Zabudowania obecnego Milcza rozrzucone są na dużej przestrzeni, co jest świadectwem historycznego rozwoju wsi.…