Nadnotecka Grupa Rybacka zaprasza turystów do północnej Wielkopolski

Zachód słońca nad J. Miejskim w Ratajach

Stowarzyszenie Nadnotecka Grupa Rybacka (NGR) działa na obszarze  siedmiu gmin północnej Wielkopolski, Większość z tych gmin, bo aż sześć z nich ma bezpośredni dostęp do Noteci, jedna –  z nich – Gmina Szydłowo ma połączenie z Notecią poprzez rzekę Gwdę.

W każdej z tych gmin od wielu lat prowadzona jest na różną skalę gospodarka rybacka. Przeważają gospodarstwa rodzinne.

Teren Gmin wchodzący w skład NGR to obszar, którego największym atutem turystycznym jest przyroda: lasy zajmujące połowę powierzchni, liczne jeziora i gęsta sieć rzek. Sieć szlaków do uprawiania różnego rodzaju wędrówek (pieszych, rowerowych, kajakowych, konnych) uzupełniana jest o elementy infrastruktury turystycznej, przybywa też miejsc noclegowych i placówek gastronomicznych. Liczne jeziora na tym terenie przyciągają wędkarzy, a rzeki o przebiegu górskim (Piława, Dobrzyca, Bukówka) dają też możliwość łowienia ryb łososiowatych. Tutejsze lasy słyną z bogactwa runa leśnego. Kajakarze korzystają z popularnych szlaków Gwdy oraz jej dopływów: Dobrzycy, Piławy i Rurzycy, ale na wytrawnych wodniaków czekają też inne, trudniejsze rzeki: Bukówka, Krępica, Łomnica, Człopica. Na terenie NGR łącznie funkcjonuje około 50 podmiotów rybackich, w tym 43 to hodowcy stawowi, a 7 to użytkownicy jezior. Całkowita wartość produkcji to ponad 11,5 mln PLN.

 

 

 

Nadnotecka Grupa Rybacka

Stowarzyszenie Nadnotecka Grupa Rybacka (NGR) powstało w dniu 27 lipca 2009 roku przy udziale przedstawicieli sektora rybackiego i wsparciu lokalnych władz samorządowych. W latach 2010-2015 NGR wdrażała Lokalną Strategię Rozwoju Obszarów Rybackich na terenie siedmiu gmin, z których tylko pięć pokrywa się z obecnym obszarem. W 2015 roku minął czas obowiązywania LSROR, której realizacja zaowocowała wieloma przedsięwzięciami mającymi pozytywny wpływ na rozwój obszaru NGR. Wobec możliwości wykorzystania środków unijnych kolejnej perspektywy finansowej Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze 2014- 2020”, NGR podjęła się opracowania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na kolejne lata.

 

Warto zobaczyć

Obszar Nadnoteckiej Grupy Rybackiej przyciąga turystów głównie swoimi walorami naturalnymi. Większe niż gdzie indziej połacie lasów, rzeki o różnym charakterze, od typowo nizinnych,  z wolnym nurtem jak Noteć  po wartko płynące na pewnych odcinkach Rurzycę, Pilawę i Bukówkę.

Atrakcyjne są także jeziora o różnym stopniu zagospodarowania, od piaszczystych plaż z pomostami i pełna infrastrukturą turystyczną po zagubione w lesie malownicze jeziorka z krystalicznie czystą wodą.

Bogactwo świata zwierzęcego i roślinnego, widowiskowe przeloty tysięcy ptaków w porze migracji, zjawiskowe krajobrazy warte są zobaczenia na własne oczy……