Brzeżno to duża wieś sołecka położona na wschód od Czarnkowa. Liczba mieszkańców wsi wynosi 754 osoby. Wieś powstała na skrzyżowaniu dróg a jej historyczny układ przestrzenny swoim kształtem przypomina trójkąt.

Wzmianki w dokumentach w 1403 roku  o sołtysie we wsi Brzesno, w 1432 r. Brzeszno. Od 1430 r. wchodziła w skład  dóbr czarnkowskich. W 1508 r. należała do parafii w Czarnkowie. W 1789 r. były to dobra szlacheckie z folwarkiem liczące 42 dymy; w 1905 r. było 601 mieszkańców. W XIX w. wieś liczyła 494 mieszkańców (146 ewangelików, 348 katolików, 122 analfabetów). Do dóbr Brzeźno należał też folwark Sobolewo, mający 10 domów i 189 mieszkańców (14 ewangelików, 175 katolików, 2 analfabetów)

Po zlikwidowanym PGR Brzeźno (dawniej właścicielu  nawet browaru w Czarnkowie) powstało kilka firm zajmujących się hodowlą bydła i trzody chlewnej.

Zabytki:

 •  zespół dworsko-parkowy: dwór, mur., 1 poł. XIX w. oficyna dworska, mur., 4 ćw. XIX w.
 • szkoła podstawowa, mur., 2 poł. XIX w. (ul. Czarnkowska 17)
 • dom nr 1, mur./glina, poł. XIX w. (ul. Czarnkowska 13)
 • dom nr 11, mur., 1 ćw. XX w. (ul. Łąkowa 17)
 • dom nr 15, mur., 4 ćw. XIX w. (sala wiejska, ul. Czarnkowska 19)
 • dom nr 21, mur., poł. XIX w. (ul. Gębicka 8)
 • dom nr 36, mur., po połowie XIX w. (ul. Czarnkowska 28)
 • dom nr 40, mur., poł. XIX w. (ul. Czarnkowska 20)
 • stodoła, obok nr 40, mur./glina, 1879r. (ul. Czarnkowska 20)
 • dom nr 43, mur., koniec XIX w. (ul. Czarnkowska 14)
 • zespół folwarczny, mur., k. XIX/XX w.
 • cmentarz ewangelicko-augsburski, nieczynny, XIX w.