Rurzyca

Rurzyca – jest najbardziej popularna wśród tutejszych rzek. W letnie weekendy przezywa prawdziwe oblężenie, podczas gdy w środku tygodnia na szlaku spotkamy niewielu turystów. Popularne są zwłaszcza spływy na końcowym odcinku rzeki, od Wrzosów do Krępska. Ten krótki odcinek około 12 km wprawni kajakarze pokonują w niecałe 3 godziny, początkującym zajmie to nieco więcej czasu.…

Rzeczyn

Rzeczyn to niewielka wieś w Gminie Krzyż Wielkopolski położona nad Jeziorem Królewskim. W 1905 r. liczył zaledwie 38 mieszkańców. Warto zobaczyć: cmentarz ewangelicki założony w połowie XIX wieku, obecnie nieczynny. Nagrobki i mogiły w większości zniszczone. Najstarszy nagrobek z datą 1888.

Róża Wielka

Róża Wielka to wieś sołecka wchodząca w skład Gminy Szydłowo. Liczba mieszkańców wynosi 550 osób. Wieś założono przy zdroju ( źródle nigdy nie wysychającym) –obecnie na jego miejscu stoją dwie pompy. Wieś leży na płaskim obniżeniu terenu ( na północ i południe od wsi teren jest 10 metrów wyższy) . Granice wsi sięgają Łomnickiej Strugi…

Rosko

Rosko to bardzo duża wieś należąca do Gminy Wieleń. Liczba mieszkańców wsi wynosi 1308  osób. Położona jest na południe od Noteci, przy drodze wojewódzkiej z Czarnkowa do Drezdenka. W Rosku działa największa w Wielkopolsce przetwórnia grzybów „ Danex”. Wieś od  5 września 2004 roku ma swój hejnał, który rozlega się z wieży kościoła; twórcą jest…

Romanowo Górne i Dolne

Wieś położona wzdłuż drogi lokalnej z Czarnkowa do Ujścia. Najdłuższa ulicówka w Wielkopolsce o długości ponad 8 kilometrów. Dzieli się na Romanowo Dolne liczące 810 mieszkańców i Romanowo  Górne zamieszkałe przez  461 osób. Nazwa wsi pochodzi od imienia jednego z pierwszych osadników – Romana. Ponieważ wieś zasiedlona była pierwotnie przez osadników niemieckich jej nazwa brzmiała…

Radosiew

Mała wieś leżąca nad strugą Rudnicą ( przepływa też przez Kuźnicę) wpadającą do Noteci. Liczba mieszkańców 159 osób. W XIX w. pod wsią odkopano cmentarzysko z popielnicami i naszyjnik złoty. Pierwsza wzmianka z 1580 r. – kiedy  to należała do Barbary Rogozińskiej, później wchodziła w skład dóbr Biała. Radosiew  był początkowo folwarkiem wsi Kuźnica; został…

Radolinek

Mała wieś malowniczo położona na skraju Doliny Noteci przy bocznej drodze. Z jednej strony drogi wznoszą się wzgórza porośnięte lasem z drugiej rozległe łąki, na których pasą się duże stada bydła. Zabudowania wsi ciągną się wzdłuż drogi, jest to typowa ulicówka. Radolinek powstał w XVIII w. Zwany był wówczas Floth. Na okolicznych łąkach rosną liczne…

Rudki

Niewielka wieś ( 39 osób) wchodząca w skład sołectwa Konstantynowo. We wsi jest 2 rolników. Zabytki : Zagroda nr 3, stodoła przy domu nr 7

Rataje

Największa wieś w gminie Chodzież, licząca ponad 1000 mieszkańców. Wzmianki od XV w. Dawna wieś służebna zamku chodzieskiego . ( Rataj był to wolny chłop, który za pożyczkę na zakup roli zobowiązany był do pracy na ziemi pańskiej). Wieś leży nad J. Miejskim, liczy 1010 mieszkańców, graniczy z miastem Chodzieżą. Znad jeziora piękny widok na…

Rychlik

Miejscowość o blisko czterowiekowej historii (pierwsza wzmianka  pochodzi z 1629 r.) Wieś zamieszkuje 367 osób. Istnieje tu kilka małych gospodarstw rolnych oraz 4 większe. Są też dwa gospodarstwa szkółkarskie roślin ozdobnych. Nazwę wsi – Rychlik po II Wojnie Światowej zaczęto stosować wobec dawniejszej kolonii Karolina; wcześniej Rychlikiem zwano młyn nad Bukówką oraz nadleśnictwo nad Stawem…