Lubcz Wielki

Lubcz Wielki jest wsią położoną w Gminie Krzyż Wielkopolski. Liczba mieszkańców wsi to 287 osób. Historia wsi sięga końca XVIII wieku. W latach 1782-1784 właścicielka dóbr wieleńskich – Joanna Sapieha zawiera indywidualne kontrakty z osadnikami, których zadaniem było „ uzdatnić bagno, zwane Lubczem”. Początkowo wieś zwano Lubsbruch a w dawnym słowniku geograficznym, pochodzącym z 1796…

Lubcz Mały

Lubcz Mały w Gminie Krzyż Wielkopolski to wieś rozrzucona pośród łąk nadnoteckich; liczy 185 mieszkańców. Początki wsi, podobnie jak sąsiedniego Lubcza Wielkiego sięgają końca XVIII wieku. W 1782 r. właścicielka dóbr wieleńskich, hrabina Joanna Sapieha sprzedaje dwóm chłopom ziemie na bagnie zwanym Lubcz. Kolejni osadnicy przybywali do roku 1784. Najstarsze rodziny we wsi to: Abraham…

Leżenica

Leżenica, wieś wchodząca w skład Gminy Szydłowo liczy 135 mieszkańców. Położona jest w pagórkowatej rolniczej okolicy. Wieś po raz pierwszy wzmiankowana w dokumentach w 1620 r. jako Leżenice, w 1641 r. jako Faulrich (czyli Leniwa Ryga). Ryga to nazwa, którą niemieccy osadnicy nadawali potokom płynącym przez błota olszynowe. Większość zabudowy wsi skupia się po zachodniej…