szlak rowerowy czerwony wokół Trzcianki

LSzlak  rowerowy czerwony wokół Trzcianki ma długość 56 km. Prowadzi w większości przez tereny należące do Gminy Trzcianka oraz częściowo do gminy Czarnków. Szlak wyznaczono po drogach lokalnych asfaltowych, niewielkie odcinki wiodą leśnymi drogami o dobrej nawierzchni. Na trasie liczne miejscowości, nie ma problemu z zaprowiantowaniem. Długie odcinki szlaku wiodą bezleśnym terenem oferując rozległe widoki…

szlak rowerowy niebieski wokół Trzcianki

Szlak rowerowy niebieski o długości prawie 84 km przebiega przez dwie gminy członkowskie NGR: Gminy Trzcianka oraz Szydłowo.Rowerowy szlak niebieski to regionalna trasa okrężna, umożliwiająca poznanie terenów położonych na północ i wschód od Trzcianki. W większości przebiega przez tereny poza granicą gminy, leżące już w województwie zachodniopomorskim. Ogólny przebieg trasy o łącznej długości 84 km:…

zapisani w dziejach Trzcianki

Informacje o znanych mieszkańcach Trzcianki pochodzą ze strony https://wirtualnemuzeumtrzcianki.trz.pl/ Wiktor Stachowiak; Mimo iż urodzony w Marten Dortmund w Westfalii (19.12.1889 r.), ściśle związany z Trzcianką, gdzie osiedlił się zaraz po wojnie. 5 maja 1945r. rozpoczął pracę w Państwowym Urzędzie Repatriacyjnym. Jego zamiłowania historyczne sprawiły, że zbierał wszystko to, co stanowiło dokumentację przeszłości miasta i okolic.…

Szlak pieszy żółty PTTK Wieleń -Trzcianka

Kolejnym fragmentem nadnoteckiego dalekobieżnego szlaku żółtego biegnącym przez obszar NGR jest odcinek Wieleń Północny PKP –Trzcianka. Od stacji szlak prowadzi chodnikiem; przekracza tory kolejowe i wiedzie przez cały wieleń Północny. Po minięciu granicy lasu wkrótce skręca w lewo do dawnej leśniczówki Brzezinki. Z lewej strony zabudowań w dół schodzi droga na mostek na Bukówce. Za…

Bukówka

Bukówka – mała rzeka o wielu obliczach Bukówka ma 50 km długości. Źródła powyżej Jeziora Bukowo koło Trzcinna. (Swoje źródła w tej okolicy maja jeszcze Niekurska Struga i Cieszynka). Ujście do Noteci za śluzą 21 w Drawskim Młynie. Powyżej szosy z Trzcianki do Wołowych Lasów zasila spore stawy rybackie. (Dawniej była tu osada zwana Niewerder…

Ścieżka edukacyjna “Nad Bukówką”

Ścieżka Nad Bukówką znajduje się w Gminie Trzcianka, w miejscowości Smolarnia. Początek ścieżki znajduje się przy leśniczówce Smolarnia; tutaj parking i tablica z przebiegiem szlaku. Na ścieżce oznakowano 3 trasy o różnej długości (2 km, 4,5 km i 6,5 km). Przez trudniejsze odcinki poprowadzono kładki i pomosty, na trasie stoją też ławki i zadaszenia; walory…

Nadnoteckie Łęgi – Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków

Ostoja ptasia utworzona w celu ochrony krajobrazu i przyrody doliny dolnego biegu Noteci. Leży między miejscowością Wieleń, a ujściem rzeki Gwdy i zajmuje powierzchnię 16 058,10 ha, a jej szerokość waha się od ok. 500 m do 3,5 km. Pokrywają ją łąki zalewowe, torfowiska niskie, pośród których występują kanały i rowy odwadniające, niegdysiejsze koryta rzeczne oraz wypełnione wodą…

Ostoja Pilska – Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk

Obszar ten składa się z 9 izolowanych chronionych obszarów usytuowanych wokół Piły. Na terenie gminy Szydłowo leżą trzy  z nich:  1) Rynna Jezior Kuźnickich; fragment rynny glacjalnej od łęgów źródliskowych nad Zalewem Koszyckim, poprzez rezerwat przyrody “Kuźnik”, do Jeziora Kuźnik Czarny;  niewielkie śródleśne jeziora z towarzyszącymi im torfowiskami mszarnymi. Jeziora te reprezentują zarówno typ jezior…

Obszar Chronionego Krajobrazu Puszcza nad Drawą

Dominują gleby rdzawe, tworzące siedliska borów i borów mieszanych, są także płaty gleb płowych i brunatnych. Obejmuje obszary porosłe głównie lasem sosnowym,  leżące a piaskach sandrowych; w miejscach gdzie na powierzchni jest glina zwałowa rosną piękne lasy bukowe. W zagłębieniach terenu spotkamy torfowiska . Obszar jest raczej płaski, tylko w okolicach Dzierżążna napotkamy pasmo wzniesień…

Park ryb słodkowodnych

Park Ryb Słodkowodnych w Trzciance mieści się nad J. Sarcz, bezpośrednio przy drodze wojewódzkiej 178 z Poznania do Kołobrzegu. Sukcesywnie rozbudowywany na przestrzeni kilku lat stanowi obecnie ciekawą atrakcję turystyczną. Ponadnaturalnej wielkości kolorowe modele ryb to jeden z elementów projektu Nadnoteckiej Grupy Rybackiej pn. „Wody pełne ryb – powstanie Parku Ryb Słodkowodnych”. Miejsce ulokowania tej…