Piława

Najdłuższa z rzek kończących bieg w Gminie Szydłowo.  Całkowita długość tej ładnej rzeki to około 80 km. Górny bieg Piławy to kraina dużych jezior ( pierwsze z nich – J. Komorze ma 8 km długości), największe Jezioro Pile ma 980 ha powierzchni. Urokliwy jest fragment trasy między Nadarzycami a Szwecją, gdzie rzeka płynie przez bezludne…

Przesieki

Przesieki – wieś położona w Gminie Krzyż Wielkopolski. Obecnie wieś liczy zaledwie 67 mieszkańców. Położona jest  przy dawnej drodze z Berlina do Gdańska, w pobliżu rzeki Drawy,  nad Przysieką (rzeczka, lewy dopływ Drawy, wypływa z J. Szczuczarz, opływa Przysieki, potem łączy się ze strugą wypływającą z kolejnego jeziora, porusza Młyn Przysiecki i Piłę Drawską).  Wieś,…

Pełcza

Pełcza w Gminie Drawsko to wieś położona na łąkach nadnoteckich. Zabudowa jest rozproszona, liczba mieszkańców wynosi 110 osób. Jest to dawna kolonia, założona w 1756 r. przez króla Prus – Fryderyka Wielkiego; w 1809 r. liczyła 22 dymy zamieszkałe przez 122 osoby. W 1871 r. w 20 domach mieszkalnych żyło 115 osób ( 70 urodzonych…

Piłka

Piłka wchodzi w skład Gminy Wieleń. Jest to wieś o zwartej zabudowie, w jej skład wchodzą także liczne przysiółki  położone w leśnych enklawach ( Borzysko –Młyn, Harenda, Kaczeniec, Piłka – folwark, Piłka –las, Dąbrówka). Liczba mieszkańców wsi wynosi 556 osób.. Pierwsza wzmianka z obszaru dzisiejszej wsi pochodzi z 1565 r. Mowa jest o pile (tartaku) …

Pęckowo

Pęckowo w Gminie Drawsko jest dużą wsią o zwartej zabudowie i układzie wielodrożnicy. Liczba mieszkańców wynosi 1030 osób. Historia: Pierwotnie było to własność królewska potem szlachecka. Zwana w 1458 r. Panczkow, w 1510 Paczko, w 1564 Peczkowo, 1595 Penczkowo. Dziesięciny z Pęckowa płacono na rzecz kapeli śpiewaków z kolegiaty w Szamotułach, co potwierdził przywilejem z…

Pokrzywnica

Pokrzywnica to wieś w Gminie Szydłowo. Wieś liczy 277 mieszkańców. Jest to dawna wieś kościelna o dobrze zachowanym układzie owalnicy. Pierwotnie zabudowania leżały wokół pustego placu, w późniejszych latach zabudowanego przez budynki pastorówki i mniejsze budynki. Najwyższym wzniesieniem na terenie wsi jest Góra Pasterzy przed dawnym domem ubogich;  w dawnych czasach na tą górę wyprowadzano…

Potrzebowice

Potrzebowice – wieś w Gminie Drawsko. Dawna leśniczówka, Liczba mieszkańców wynosi 41 osób. Wieś jest siedzibą Nadleśnictwa Potrzebowice istniejącego od 1903 r. Gospodarowało ono w lasach państwowych prawidłowo zagospodarowanych oraz w lasach prywatnych, gdzie zręby miały charakter rabunkowy. Drzewostany miały słabą odporność na czynniki biotyczne, co doprowadziło do ogromnej klęski –gradacji strzygonii choinówki; skutkiem czego…

Pianówka

Pianówka w Gminie Czarnków to niewielka wieś położona nad Notecią. Razem z Gorajem– Zamkiem i Górą tworzy jedno sołectwo zamieszkane przez 512 osób. Historia wsi sięga XV wieku; w 1486 r. w dokumentach pojawia się wieś pod nazwą Piyanowicze, w 1556 r.  Pyanowka. Wieś była własnością Czarnkowskich. Część Pianówki należała w 1580 r. do Barbary…

Paliszewo

Paliszewo to niewielka wieś w Gminie Czarnków. Liczy zaledwie 70 mieszkańców.. Położona jest przy bocznej drodze do Marunowa,  wchodząca w skład sołectwa Gębice. Zabudowania wsi rozrzucone są wśród pól w znacznej odległości od siebie.  W XIX wieku zamieszkiwało ją znacznie więcej osób; wg. SGKP liczyła 26 domów, w których mieszkało 188 osób (31 katolików i…

Pietronki

Pietronki należą do Gminy Chodzież. Jest to nieduża wieś sołecka licząca 156 mieszkańców, w tym tylko jeden rolnik. Wieś o układzie typowej ulicówki. Historia:  Wieś notowana w źródłach od XV w. Założycielem był Hanco,  syn Piotra – krakowski mieszczanin. Pierwszym właścicielem od 1425 r. był Jan Strzelecki; Wieś do 1696 r. była wsią wolnych chłopów,…