zapisani w dziejach Szydłowa

Natalia Madaj – Smolińska – złota medalistka Igrzysk Olimpijskich w Rio w 2016 r. (w dwójce z Magdaleną Fularczyk – Kozłowską). Srebrna medalistka Mistrzostw świata w dwójce podwójnej w 2014 w Amsterdamie. Brązowa medalistka Mistrzostw świata w czwórce podwójnej w 2013 w Chungju. Odznaczona w 2016 Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Gwda

Gwda – najdłuższa z rzek płynących przez Gminę Szydłowo i jednocześnie drugi najdłuższy prawy dopływ Noteci. Rzeka ma 145 km długości, szlak kajakowy liczy 136 km. Tuż za granicą Gminy Szydłowo, powyżej Krępska, na wysokości Płytnicy bardzo atrakcyjne są bystrza z wartkim nurtem. Na terenie Gminy rzeka płynie dostojnie, żeby nie rzec leniwie; przyczyną jest…

Rurzyca

Rurzyca – jest najbardziej popularna wśród tutejszych rzek. W letnie weekendy przezywa prawdziwe oblężenie, podczas gdy w środku tygodnia na szlaku spotkamy niewielu turystów. Popularne są zwłaszcza spływy na końcowym odcinku rzeki, od Wrzosów do Krępska. Ten krótki odcinek około 12 km wprawni kajakarze pokonują w niecałe 3 godziny, początkującym zajmie to nieco więcej czasu.…

Piława

Najdłuższa z rzek kończących bieg w Gminie Szydłowo.  Całkowita długość tej ładnej rzeki to około 80 km. Górny bieg Piławy to kraina dużych jezior ( pierwsze z nich – J. Komorze ma 8 km długości), największe Jezioro Pile ma 980 ha powierzchni. Urokliwy jest fragment trasy między Nadarzycami a Szwecją, gdzie rzeka płynie przez bezludne…

Obszar chronionego krajobrazu Pojezierze Wałeckie i Dolina Gwdy

Obszar chronionego krajobrazu Pojezierze Wałeckie i Dolina Gwdy – utworzony na 58 375 ha, z czego w powiecie pilskim znajduje się ponad 90% powierzchni – gmina Kaczory, Szydłowo i Piła. Większość obszaru chronionego stanowią lasy (50 640 ha), pozostała część to użytki rolne oraz wody. Wielkie bogactwo walorów krajobrazowych stanowią: urozmaicona rzeźba terenu z rozległymi…

Ostoja Pilska – Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk

Obszar ten składa się z 9 izolowanych chronionych obszarów usytuowanych wokół Piły. Na terenie gminy Szydłowo leżą trzy  z nich:  1) Rynna Jezior Kuźnickich; fragment rynny glacjalnej od łęgów źródliskowych nad Zalewem Koszyckim, poprzez rezerwat przyrody “Kuźnik”, do Jeziora Kuźnik Czarny;  niewielkie śródleśne jeziora z towarzyszącymi im torfowiskami mszarnymi. Jeziora te reprezentują zarówno typ jezior…

Puszcza nad Gwdą – Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków

Puszcza nad Gwdą – obszar o powierzchni 77 678,9 ha, utworzony na podstawie Dyrektywy Ptasiej. Obejmuje dorzecze rzeki Gwdy. Występuje tu co najmniej 8 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej, 5 gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi. Gatunkami lęgowymi są : dzięcioł czarny, gągoł, kania czarna i ruda, lelek, lerka, nurogęś, puchacz i rybołów

Dolina Rurzycy – Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk

Dolina Rurzycy – obszar o powierzchni 1766,04 ha, utworzony na podstawie Dyrektywy Siedliskowej. Chroniony teren wzdłuż Doliny Rurzycy wyróżnia się kompleksem unikalnych, doskonale zachowanych źródlisk i torfowisk niskich, wyróżniających się w skali ponadregionalnej bogactwem flory i rzadkich fitocenoz torfotwórczych. Stwierdzono na tym obszarze 10 typów siedlisk przyrodniczych z Załącznika I Dyrektywy Siedliskowej. Zajmują one około…

Szlak pieszy niebieski PTTK Skrzatusz -Piła

Szlak niebieski zaczyna się przy Szkole Podstawowej nr 7 w Pile, gdzie dawniej mieściło się Schronisko Młodzieżowe. Ulicami miasta prowadzi na zachód, potem skręca w stronę Gładyszewa. Na skraju lasu skręca w lewo w drogę prowadzącą do ogródków działkowych. Leśną drogą cały czas prosto na zachód. Na skrzyżowaniu leśnych dróg w lewo odchodzi dawna droga…