Gądek

Niewielka wieś Gądek leży w Gminie Szydłowo. Jest to dawna osada młyńska; w 1583 r. Andrzej Górka –  starosta wałecki sprzedał młynarzowi Gędkowi młyn bez nazwy na strudze Pyszna, mającej swe źródła w Jarząbkowych Zdrojach. Młynarz dostał trzy ostrowy ( w lesie Krzyczyn i nad Pyszną). Należały doń także łąki nad strugą aż  do mostu…

Gulcz

Wieś Gulcz leży na terenie Gminy Wieleń, przy drodze wojewódzkiej z Czarnkowa do Drezdenka. Liczba mieszkańców wsi wynosi 526 osób. Pierwsze informacje w źródłach pisanych o Gulczu pochodzą z XVI w. z tzw. falsyfikatów czarnkowskich           (podrabianych dokumentów datowanych na wcześniejsze wieki, co miało udowodnić prawa Czarnkowskich do ziem nadnoteckich). W 1789 r. była to licząca…

Gieczynek

Gieczynek jest niewielką wsią na terenie Gminy Wieleń. Liczy zaledwie 126 mieszkańców. Sprawia wrażenie jakby czas się w niej zatrzymał; Wieś o doskonale zachowanym układzie owalnicy i starej zabudowie nie oszpeconej nowszymi budynkami. Pośrodku wsi leży duży staw otoczony ogrodami; zabudowa koncentruje się po zewnętrznej stronie dróg okalających staw.  Pierwotna nazwa wsi brzmiała Hansfelde. Pochodzi ona…

Grzępy

Grzępy to niewielka miejscowość, najmniejsze sołectwo w gminie Czarnków, z bardzo rozdrobnionymi gospodarstwami rolnymi. Liczy tylko 96 mieszkańców. Od nazwy wsi pochodzi nazwa „Grzempach” nadana meteorytowi kamiennemu, który spadł 3 września 1910 roku na terenie miejscowości. Okoliczności upadku meteorytu były następujące: 3 września 1910 roku około godziny 15.00 miejscowego czasu, pan Bydołek, gospodarz ze wsi…

Góra – Pianówka

Góra – Pianówka to sołectwo leżące w Gminie Czarnków, obejmujące dwie wsie: Górę i Pianówkę –razem liczące 518 mieszkańców; częścią miejscowości jest także osada Goraj –Zamek leżąca na jednym ze wzniesień pasma wzgórz morenowych, znana z neorenesansowego zamku, zbudowanego w latach 1908-1912 dla hrabiego Wilhelma Bolka von Hochberga, ówczesnego właściciela majątku Goraj. (Pierwowzorem dla tej…

Gębiczyn

Gębiczyn, położony w Gminie Czarnków to obecnie niewielka wieś o rozproszonej zabudowie, skrytej pośród lasów; liczy 137 mieszkańców. W porównaniu z ubiegłym stuleciem nastąpił potężny spadek liczby ludności. Jest to dawna wieś olenderska zwana niegdyś Gębickie Olendry. We wsi działa od 2011 r. Park Cztery Pory Roku, a także Centrum Praktyk Kulturalnych i Integracji Społecznej…

Gębice

Gębice to duża wieś sołecka w Gminie Czarnków; liczba mieszkańców wsi wynosi 986 osób. W skład sołectwa wchodzą także wsie Paliszewo, Sobolewo i Hutka. Gębice to wieś rolnicza, przeważają uprawy zbóż i ziemniaków oraz hodowla trzody chlewnej.  We wsi znajduje się duża ilość  stawów, z których największy ma około 300 metrów długości. W pobliżu wsi …

Gajewo

Gajewo należące do Gminy Czarnków to wieś sołecka o rozproszonej zabudowie siedliskowej, leżąca na skraju dużych obszarów leśnych. Liczba mieszkańców wsi wynosi 433 osoby. Gospodarstwa rolne prowadzą głównie hodowlę bydła. Początki wsi sięgają drugiej połowy XVIII w. W 1763 r. Andrzej Radoliński zakłada na pustych przestrzeniach między Jędrzejewem a Kuźnicą wieś olenderską zwaną – Putzighauland…

Górnica

Górnica leży na obszarze Gminy Trzcianka . Wieś liczy około 140 mieszkańców, ma charakter wsi letniskowej. Liczba mieszkańców wsi znacznie spadła od początku XX wieku, kiedy zamieszkiwało ją prawie 500 osób.  Wieś powstała w miejscu dawnej przeprawy przez Bukówkę na drodze wiodącej z Czarnkowa do Człopy. Bukówka w tym miejscu była granicą dóbr wieleńskich i…