Krajobraz w gminie Szydłowo

Łomnicka Struga – długa na 22 kilometry, płynie z lasów1) na zachód od Roży Wielkiej w głębokiej dolinie. Północna krawędź doliny jest wyższa niż południowa i gwarantuje rozległe widoki na południowy brzeg Noteci. Głębokość doliny…

Krajobraz w gminie Drawsko

Gmina według J. Kondrackiego mieści się w obrębie mezoregionu Kotliny Gorzowskiej, powstałej z połączenia dolin Warty i Noteci, będącej częścią makroregionu  Pradoliny Toruńsko – Eberswaldzkiej. Teren ten cechuje występowanie piasków glacjofluwialnych i pokrywających je wałów…

Krajobraz w gminie Wieleń

W Gminie Wieleń znajduje się duża ilość terenów objętych różnymi formami ochrony przyrody. Najcenniejsze z nich chronione są w ramach europejskiej sieci obszarów Natura 2000. Obszar Natura 2000  Nadnoteckie Łęgi Ostoja ptasia utworzona w celu…

Krajobraz gminy Trzcianka

Krajobraz gminy ukształtowany został przez lodowce zlodowacenia bałtyckiego i wody roztopowe. Charakterystyczne formy krajobrazu polodowcowego to wzgórza moreny czołowej koło Niekurska, sandry wzdłuż rzeczki Trzcianki, rynny jeziorne. W gminie występuje duża ilość tzw. ozów (…

Krajobraz gminy Czarnków

Krajobraz Gminy Czarnków jest bardzo malowniczy i zróżnicowany. Miłośnicy pięknych widoków znajdą tu wiele ciekawych miejsc. Obszarami o specyficznych walorach krajobrazowych są: Dolina Noteci – rozległe na wiele kilometrów tereny położone po obu stronach rzeki.…

Krajobraz gminy Chodzież

Chodzież zauroczyła Witkacego i prezydenta Mościckiego, który polował w okolicznych lasach. Malowniczym położeniem Chodzieży zachwycali się turyści już pod koniec XIX wieku. To oni nadali okolicy nazwę Chodzieskiej Szwajcarii.  Chodzieski krajobraz zachwycił też mieszkającego w…