Duża wieś sołecka leżąca w strefie podmiejskiej Czarnkowa. Zamieszkuje ją 800 osób. Istniejący przemysł to lokalny tartak.

W 1580 r. należało do Zofii i Jadwigi Czarnkowskich, pierwsza miała tu 9 ćwierci roli osiadłej i 3 zagrodników a druga tyleż roli osiadłej i 2 zagrodników. W XIX w. (według SGKP)  Śmieszkowo dzieliło się na wieś i folwark; Wieś liczyła 40 domów, 375 mieszkańców (214 katolików, 161 protestantów i 353 ha ( 282 roli, 29 łąk, 1 lasu) czysty dochód z ha roli 6,66 marki, z ha łąk 40,73 marek, z ha lasu 0,73 marek. Folwark miał 11 domów, 160 mieszkańców (120 katolików, 35 prot. , 5 żydów i 638 ha ( 469 roli, 67 łąk, 55 lasu ) czysty dochód z roli wynosi 9,40, z łąk 30,55 marek; z lasu 0,78 marek. We wsi istniała też cegielnia, właścicielem był Florian Chełmicki z Bzowa, który nabył tę posiadłość za 465 000 marek od Eugeniusza Kargera. W Śmieszkowie urodził się Nestor  Koszutski –zasłużony krajowi obywatel.

Zabytki:

  • przedszkole, mur., 4 ćw. XIX w. (ul. Pogodna 16)
  • zespól folwarczny, k. XIX w., pocz. XX w.
  • stodoła w zespole folwarcznym, mur./glina, k. XIX w.
  • cmentarz ewangelicko-augsburski, nieczynny, 2 poł. XIX w.
  • cmentarz ewangelicko-augsburski, nieczynny, pocz. XX w.
  • cmentarz choleryczny, nieczynny, pocz. XX w.
  • sklep, mur., 4 ćw. XIX w. (ul. Wiejska 9)
  • dom nr 1, mur., 4 ćw. XIX w. (ul. Lesna71)
  • dom nr 8, mur., 1887r. (ul. Pogodna 2)
  • dom nr 21 – dawna szkoła, mur., 1 ćw. XX w. (ul. Wiejska 16)