Noteć

Rzeka o długości 388 km, siódma pod względem długości w Polsce. Największy prawy dopływ Warty, do której wpada pod Santokiem Międzyrzecze Warty i Noteci to obszar piaszczystych wydm śródlądowych jeden z największych w Europie. Porasta je bór sosnowy zwany Puszczą Notecką. W średniowieczu Dolina Noteci na odcinku, na którym rzeka ma przebieg równoleżnikowy była porośnięta…

Nowe Osieczno

Nowe Osieczno, położone nad Drawą to wieś w Gminie Krzyż Wielkopolski. Obecnie wchodzi w skład sołectwa Przesieki. Pierwsza wzmianka o wsi pochodzi z 1653 r. W owym czasie  była tu karczma i rzeźnik. W nowszych czasach wieś miała 5 zagród i kilka domów.  Zwana też była Wesołowem (po niemiecku Kindelbier). Według pochodzącego z XIX w.…

Nowy Dwór

Nowy Dwór w Gminie Szydłowo położony jest przy granicy województwa Wielkopolskiego, sąsiadując z Gminą Wałcz w woj. Zachodniopomorskim. Wieś liczy obecnie 292 mieszkańców, położona jest na końcu asfaltowej drogi. Wieś składa się z dwóch części. Położony na wjeździe do wsi, leżący wyżej niż zabudowa właściwej wsi, dawny majątek z zabytkowym dworem oraz stara część wsi…

Nowe Dwory

Nowe Dwory -wieś położona nad Notecią, należąca do Gminy Wieleń. Liczba mieszkańców wsi wynosi 378  osób. Wieś była drugą w Wielkopolsce osadą olenderską założoną w 1601 r. właściciel dóbr wieleńskich – Jan Czarnkowski zawarł z 10 osadnikami o niemiecko brzmiących nazwiskach umowę na założenie wsi na podmokłych terenach doliny Noteci. Umowę zawarto na 60 lat…

Nietuszkowo

Nietuszkowo położone na stromej nadnoteckiej skarpie wchodzi w skład Gminy Chodzież. Wieś liczy 339 mieszkańców, we wsi działają tylko dwa gospodarstwa rolne. Najbardziej znanym mieszkańcem wsi jest pan Kazimierz Słodowy –artysta ludowy. Dawna nazwa wsi brzmiała „Nietążkowo” i oznaczała coś nieudanego. W takiej formie nazwa pojawia się w dokumencie z 1403 r. Wg. historyków pochodzi…

Nowa Wieś

Nowa Wieś położona jest w Gminie Trzcianka.  Wieś o typowym układzie owalnicy ze stawem pośrodku, liczy obecnie 353 mieszkańców. Pierwsze wzmianki o tej miejscowości  – udokumentowane aktem nadania – pochodzą z 1618 r. kiedy to Adam Czarnkowski –właściciel dóbr bialskich nadał przywilej niejakiemu Marcinowi Pilawskiemu. Osadę nazywano wówczas Kazimierzem ( potem ustaliła się nazwa Nowa…

Niekursko

Niekursko wchodzi w skład Gminy Trzcianka. Liczy obecnie 387 mieszkańców.  Pierwsze wzmianki w źródłach dotyczą młyna wodnego działającego na terenie obecnej wsi. W dniu 16.09.1609 r. Adam Czarnkowski odnawia przywilej dla młyna w Niekursku, dnia 06.10.1609 wydaje przywilej dla dóbr w Niekursku. Wieś założona została w 1618 r. z dóbr w Białej . Na listach…