Szydłowo

Szydłowo to stolica gminy o tej samej nazwie. Wieś liczy 825 mieszkańców. Wieś o układzie owalnicy wokół znajdującego się w centrum stawu. Gleby są urodzajne ale kamieniste; Wieś lokowano w miejscu dawnego lasu zwanego Szydłowo. Służył on mieszkańcom Skrzatusza jako pastwisko. Później było tu sad owocowy starosty ujskiego a góra na której się znajdował zwana…

Stara Łubianka

Stara Łubianka to bardzo duża wieś sołecka w gminie Szydłowo licząca 1475 mieszkańców. Do sołectwa należy osada Czaplino. We wsi zachowało się kilka chałup szachulcowych. W centrum znajdują się pomniki ku czci poległych żołnierzy 1 Armii WP i Serca Pana Jezusa. We wsi istniały na pocz. XX w. dwa większe majątki – oba własność rodziny…

Skrzatusz

Skrzatusz w Gminie Szydłowo znany jest głównie jako cel licznych pielgrzymek. Jest to wieś sołecka licząca 817 mieszkańców. Leży przy starej drodze pocztowej Wałcz-Dobino-Skrzatusz-Zawada- Piła. Obszar wsi obejmuje również wybudowania Pluty, Klęśnik, Wildeck i Probostwo. Za Plutami przy drodze do Dobina leżą małe oczka wodne i mokradła. Północna i zachodnia część obfituje w łąki, na…

Średnica

Średnica w Gminie Trzcianka to wieś o rozrzuconej zabudowie, bez wyraźnego centrum,  licząca 235 mieszkańców. Wieś wielokrotnie zmieniała swoją nazwę …. Powstała z połączenia dawnych kolonii Marienbusch (Maryi Gaj)  i Jaegersburg ( Myśliwski Zamek) . Zwana była przez dłuższy okres Wielką Biedą (nazwa w użyciu od XIX w.) a na prośbę mieszkańców w  1981 r.…

Śmieszkowo

Śmieszkowo wchodzi w skład Gminy Czarnków. Jest to duża wieś sołecka leżąca w strefie podmiejskiej Czarnkowa. Zamieszkuje ją 800 osób. Istniejący przemysł to lokalny tartak. W 1580 r. należało do Zofii i Jadwigi Czarnkowskich, pierwsza miała tu 9 ćwierci roli osiadłej i 3 zagrodników a druga tyleż roli osiadłej i 2 zagrodników. W XIX w.…

Sarbia i Sarbka

Sarbia i Sarbka- dwie wsie w Gminie Czarnków tworzące jedno sołectwo złożone z dwóch wsi o różnym rodowodzie i wyglądzie. Sarbia to wieś, której początki sięgają średniowiecza, obecnie zamieszkana jest przez 311 osób; Sarbka to kolonia założona na przełomie XIX/XX w. dla osadników niemieckich, zamieszkała przez 289 osób. Sarbia ma zwartą zabudowę z leżącym pośrodku…

Słomki

Słomki położone są w Gminie Chodzież. Jest to niewielka wieś ( 61 mieszkańców) w sołectwie Konstantynowo. We wsi jest 4 rolników. W 1577 r. zwane Slanki –było w nich 6 i pół ślada osiadłych i 1 zagrodnik, w 1618 5 sladów osiadłych i jeden pożarem dotknięty.; w XIX w. 8 domów, 81 mieszkańców ( 21…

Strzelce

Strzelce należą administracyjnie do Gminy Chodzież. Położone są w niewielkiej odległości od miasta Chodzież, przy drodze do Wyrzyska. Wieś sołecka nad rzeką Słomką; do sołectwa należy także Strzelęcin. Sołectwo zamieszkuje 880 osób.  Jest drugie pod względem liczby ludności w gminie Chodzież. W sołectwie jest 1 rolnik w Strzelcach i 3 w Strzelęcinie. Wieś leży nad…

Stróżewko

Stróżewko w Gminie Chodzież to osada na skraju dużego kompleksu leśnego ( 79 mieszkańców) należąca do sołectwa Stróżewo. Dawny folwark w 1905 r. liczący 61 mieszkańców. Zabytki: Zespół folwarczny : rządcówka nr 1,dom.dom nr 3,budynek gosp. Cmentarz ewangelicki Cmentarz katolicki

Stróżewo

Stróżewo to zadbana wieś w Gminie Chodzież. Sołectwo Stróżewo składa się z wsi: Stróżewko ( 79 mieszkańców), Krystynka ( 49 mieszkańców), Stróżewo. Liczba mieszkańców sołectwa 410 osób. Zajmuje powierzchnię 2200 ha. Wieś Stróżewo liczy 334 mieszkańców; rozwija się dynamicznie, jest siedzibą wielu nowoczesnych gospodarstw rolnych i zakładów produkcyjnych. Kilka z gospodarstw dysponuje powierzchnią ponad 100…