Bukówka – mała rzeka o wielu obliczach
Bukówka ma 50 km długości. Źródła powyżej Jeziora Bukowo koło
Trzcinna. (Swoje źródła w tej okolicy maja jeszcze Niekurska Struga
i Cieszynka). Ujście do Noteci za śluzą 21 w Drawskim Młynie. Powyżej
szosy z Trzcianki do Wołowych Lasów zasila spore stawy rybackie.
(Dawniej była tu osada zwana Niewerder – leśniczówka, gospoda i kilka
zabudowań).Obecnie przy ruinach leśniczówki drzewa, pomniki przyrody.
W przeszłości napędzała liczne młyny: Ober M. (dziś L. Straduń),
Richlich M. (ruina), Mittel M., Górnica, Kottenhammer, Neu M. (dziś hodowla ryb),Mischke, Filehner Papiermuehle. Bukówka to rzeka o mieszanym charakterze – odcinki leśne przeplatają się z łąkowymi, więc na
nudę nie można narzekać. Każdy z odcinków ma swoje wady i zalety:
w lesie dużą ilość zwałek, na łąkach gęste szuwary utrudniające płynięcie.
Uciążliwość wynagradzają piękne widoki – w leśnych partiach strome
zbocza, ruiny starych młynów oraz spokój i cisza. Trochę uciążliwe
są liczne tamy bobrowe.

Najlepszą porą do spłynięcia jest wiosna lub inny okres z wysokim
stanem wody. Wtedy gładko przepłyniemy nad wszystkim przeszkodami,
szuwary jeszcze nie zdąża porosnąć więc spływ będzie samą przyjemnością.
Spływ Bukówką można podzielić na kilka etapów kierując się możliwościami wodowania kajaków. Na terenie gminy Wieleń atrakcyjny
jest leśny odcinek z Kuźniczki do szosy przed Mniszkiem. Rzeka płynie
wśród stromych zboczy porośniętych lasem bukowym; utrudnieniem
są stawy rybne, które trzeba pokonać z prawej strony. Stawy założone
na spiętrzeniu wody po dawnym młynie. Młyn czynny był jeszcze w latach
50-tych XX w. potem popadł w ruinę. Płyniemy obok leśniczówki
Brzezinki Pośród gęstych lasów Bukówka przyjmuje z prawej strony
dopływ – Zdrojek, na którym również istniał młyn. Pomiędzy rzekami
znajduje się miejsce po dawnym cmentarzu, a nieco dalej rozległe łąki.
Spływ kończymy na szosie z Wielenia do Przesiek.
Kolejny etap spływu wiedzie pośród łąk noteckich; po minięciu
dawnej osady młyńskiej Mniszek czeka nas przenoska na spiętrzeniu
wody przy osadzie zwanej niegdyś Papiernikiem Wieleńskim. Za Herburtowem wypływami na łąki i kończymy spływ na śluzie 21 w Drawskim
Młynie.