zapisani w dziejach Czarnkowa

Janko  z Czarnkowa  – ur. 1320 w Czarnkowie, zmarł 1387 w Gnieźnie. Autor Kroniki opisującej lata 1370-1384. Podkanclerzy koronny i archidiakon gnieźnieński. Leszek Bogdanowicz, pseudonim Bob Roy, właściwie Bogusław Grzyb, ur.  1934  w Czarnkowie, zm.  1984 w Warszawie)  polski kompozytor, a także gitarzysta, aranżer i dyrygent. Włodzimierz Raczyński – właściciel majątku w Stajkowie, pierwszy starosta…

Ścieżka edukacyjna “Z biegiem Natury”

Ścieżka przyrodniczo – leśna “Z biegiem Natury” poprowadzona została poprzez wzgórza otaczające Goraj -Zamek. Ma ona charakter pętli; można rozpocząć ją w dowolnie wybranym miejscu. Z uwagi na miejsca parkingowe warto rozpocząć ją przy zagrodzie dziczej, a następnie przez gęsty las klucząc między wzgórzami wrócić do punktu startu. Przy końcu trasy przepiękny pałac dla gości…

Ścieżka edukacyjna “Morena Czarnkowska”

Ścieżka przyrodniczo – leśna “Morena Czarnkowska” wyznaczona na morenowych wzgórzach porośniętych lasem bukowym ma charakter pętli; rozpoczyna się i kończy przy Centrum Promocji Lasów Państwowych w Goraju – Zamku. Jej długość wynosi ok. 5 km, szacunkowy czas przejścia to ok. 100-120 min.  Ścieżka wiedzie przez bukowe lasy porastające stoki moreny,; duże różnice wysokości; schodzimy do…

Ścieżka przyrodniczo-edukacyjna

 Ścieżka przyrodniczo-edukacyjna o długości 23 km w całości przebiega przez teren Gminy Czarnków,  od granicy Romanowa Górnego do Walkowic. Znaczna długość ścieżki zachęca do przebycia jej rowerem. Przez większość trasy (16 km) przemierzać będziemy piaszczyste lasy sosnowe, kolejne 7 km prowadzi przez łąki Doliny Noteci. Na trasie ustawiono 35 tablic przyrodniczo–edukacyjnych o różnorodnej tematyce .…

Ścieżka edukacyjna “Leśnik gospodarzem lasu”

Piesza i rowerowa ścieżka dydaktyczna “Leśnik gospodarzem lasu” zlokalizowana jest w miejscowości Sarbka w Gminie Czarnków. Będąc w Sarbce warto zjechać w stronę siedziby Nadleśnictwa. Ścieżka o długości 5 km dostępna jest przez 24/7 . Trasa w formie pętli prowadzi początkowo drogą wiodącą przez pola i łąki w stronę lasu. Z tej drogi mamy rozległe widoki…

Nadnoteckie Łęgi – Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków

Ostoja ptasia utworzona w celu ochrony krajobrazu i przyrody doliny dolnego biegu Noteci. Leży między miejscowością Wieleń, a ujściem rzeki Gwdy i zajmuje powierzchnię 16 058,10 ha, a jej szerokość waha się od ok. 500 m do 3,5 km. Pokrywają ją łąki zalewowe, torfowiska niskie, pośród których występują kanały i rowy odwadniające, niegdysiejsze koryta rzeczne oraz wypełnione wodą…

Dolina Noteci – Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk

Najważniejsze przyrodniczo obszary chroni europejska sieć Natura 2000. Jednym z obszarów tej sieci jest obszar o nazwie „Dolina Noteci” – obejmujący tereny ciągnące się wzdłuż rzeki Noteć, od Bydgoszczy po Wieleń. Na większości obszaru występują łąki i trzcinowiska, z niewielkimi fragmentami zakrzaczeń i zadrzewień ( Lipica, Dębina). Dolina pocięta jest siecią rowów i kanałów odwadniających,…

Obszar Chronionego Krajobrazu Puszcza nad Drawą

Dominują gleby rdzawe, tworzące siedliska borów i borów mieszanych, są także płaty gleb płowych i brunatnych. Obejmuje obszary porosłe głównie lasem sosnowym,  leżące a piaskach sandrowych; w miejscach gdzie na powierzchni jest glina zwałowa rosną piękne lasy bukowe. W zagłębieniach terenu spotkamy torfowiska . Obszar jest raczej płaski, tylko w okolicach Dzierżążna napotkamy pasmo wzniesień…

Szlak pieszy zielony PTTK Niekursko- Czarnków

Szlak w Niekursku zaczyna się przy głównej drodze, na przystanku autobusowym vis a vis kościoła. Prowadzi prosto na wschód obok świetlicy wiejskiej a następnie po lewej stronie dawny dworek właściciela dóbr Niekursko. Za wsią szlak wchodzi w las i przebiega piaszczystą drogą, mijając dwa ukryte lesie zabudowania po lewej stronie. Po dojściu do asfaltowej szosy…