Drawski Młyn

Drawski Młyn -to duża wieś w gminie Drawsko. Położona jest nad Notecią a zamieszkuje ją 1095 osób. We wsi działa nieprzerwanie od połowy XIX w. odlewnia żeliwa ciągłego, produkująca części do maszyn rolniczych.   Nazwa wsi pochodzi od dawnego młyna wodnego na strudze Hamrzysko wpadającej do Noteci. Na tejże  strudze od wielu stuleci istniały liczne…

Drawsko

Drawsko leżące na południowym brzegu Noteci jest centrum administracyjnym Gminy Drawsko. Jest to bardzo duża wieś, siedziba urzędu Gminy. Liczba mieszkańców wsi wynosi 1630 osób. Rozwój Drawska wynikał z jego położenia jako ostatnia polska wieś nad Notecią przed granicą Nowej Marchii. Drawsko pojawia się w dokumentach już w 1298 r. pod taką samą nazwą jak…

Dolaszewo

Wieś sołecka Dolaszewo położona w Gminie Szydłowo  liczy 1057 mieszkańców. Duża liczba mieszkańców wsi wynika z bliskiego położenia przy granicy byłego miasta wojewódzkiego – Piły i dużej ilości nowobudowanych domów mieszkalnych.  Wieś dzieli się obecnie na trzy części – dawną wieś Dolaszewo, nowe osiedle Dolaszewo oraz osiedle Prefabet przy stacji kolejowej. Osią łączące te części…

Dobrzyca

Dobrzyca to wieś położona w gminie Szydłowo. Liczba mieszkańców wsi stale rośnie, co wynika z jej atrakcyjnego położenia w pobliżu miasta Piły. Obecnie mieszka w niej ponad 500 osób. Dawna wieś leży na zachodnim brzegu Gwdy; nad Głomią leży kilka gospodarstw i młyn, po drugiej stronie Glomii była dawna leśniczówka, obecnie rozebrana. Nad Zalewem Dobrzyckim,…

Dzierżażno Wielkie

Wieś Dzierżążno Wielkie leży przy drodze wojewódzkiej z Wielenia do Mirosławca, nad jeziorem tej samej nazwy. Liczba mieszkańców wsi wynosi 485 osób Wieś założono  pod koniec XVI w. Na podstawie przywileju Piotra Czarnkowskiego, wystawionego 22.09.1593 r. powstała wieś sołecka Gross Drensen. Wydany przywilej jest najbardziej hojnym jaki wystawiono na terenach nadnoteckich. Zaplanowano  osiedlenie 30 chłopów…

Dzierżażno Małe

Dzierżążno Małe to niewielka wieś w Gminie Wieleń. Liczy zaledwie  87 mieszkańców. Oryginalna nazwa wsi pojawia się po raz pierwszy w 1564 r. jako określenie pewnej łąki – Dzierżązna na pustkowiu. W tymże roku dokonano rozgraniczenia dóbr wieleńskich od człopskich; granica dóbr szła skrajem lasu zostawiając go po stronie wieleńskiej, łąka ta dawała 12 stogów…

Dębogóra

Dębogóra to mała wieś w Gminie Wieleń. Wieś położona jest w malowniczym pagórkowatym krajobrazie, na skraju dużego kompleksu leśnego. Liczba mieszkańców wsi wynosi 262 osoby. Ze źródeł wiemy, że w 1605 r. we wsi istniał kościół. Założycielami wsi byli prawdopodobnie bracia Jancke mieszkający na zagrodzie sołtysa. Jeden z nich miał 2 łany, drugi tylko jeden.…