Oferta wypoczynku na obszarze NGR skierowana jest do osób, które lubią aktywne spędzanie wolnego czasu na łonie przyrody. Obszar 7 gmin członkowskich NGR, którego osią jest rzeka Noteć dysponuje rozbudowaną siecią szlaków turystycznych pieszych, rowerowych, kajakowych i konnych. Ciekawostką na skalę województwa jest dobrze utrzymana sieć szlaków Nordic Walking, w Gminach Krzyż ,i Wieleń łącząca ze sobą gospodarstwa agroturystyczne. Bardzo duża część powierzchni objęta jest różnorodnymi formami ochrony przyrody; wśród obszarów chronionych na pierwszy plan wysuwa się Dolina Noteci i Puszcza Drawska.

Najlepszą z punktu widzenia turysty sieć szlaków posiada gmina Krzyż Wielkopolski, w której przed kilkoma laty dzięki dofinansowaniu z NGR stworzono i wyznaczono w terenie sieć szlaków wraz z tablicami informacyjnymi i małą infrastrukturą w postaci ławek, stołów, zadaszeń i tablic informacyjnych.

Swoistą marką turystyczną są spływy kajakowe po licznych  tutaj rzekach. Każdy znajdzie tutaj rzekę dostosowaną do swoich umiejętności i możliwości. Wypożyczalnie kajaków działają w Gminach Szydłowo i Czarnków; oferują kajaki na dowolną rzekę obszaru NGR.

Preferujący bardziej leniwe spędzanie czasu wolnego mogą to robić na jednej z plaż strzeżonych w Gminach Trzcianka i Krzyż Wielkopolski lub na kompleksie basenów w Czarnkowie.

Miłośnicy militariów znają bunkry Wału Pomorskiego ciągnące się wzdłuż Drawy i Noteci; gmina Krzyż będzie dobrym punktem wyjścia do ich eksploracji.