zapisani w dziejach Krzyża Wielkopolskiego

Bartłomiej Bołądź – urodzony w Krzyżu Wlkp. w 1994 r. Reprezentant Polski seniorów w piłce siatkowej. Marek Nawrocki – urodzony w Krzyżu Wlkp. w 1954 r. Matematyk, profesor, prorektor Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Arkadiusz Olszowy – urodzony w 1956 r. w Krzyżu Wlkp. Dziennikarz, działacz związkowy NSZZ Solidarność. W latach stanu wojennego prowadził działalność…

szlak rowerowy zielony “Sześciu jezior”

Szlak rowerowy “Sześciu jezior” oznakowany jest kolorem zielonym. Prowadzi przez dwie gminy członkowskie NGR: Krzyż Wielkopolski oraz Wieleń. Ma postać pętli o długości całkowitej 54 km. Tak poprowadzony szlak pozwala nam na rozpoczęcie go w dowolnym miejscu a w połączeniu z pozostałymi szlakami rowerowymi, z którymi się krzyżuje oferuje szereg możliwości w wyborze trasy. Prowadzi…

szlak rowerowy żółty Pilsko -Kuźnica Żelichowska

Szlak rowerowy żółty jest krótkim szlakiem łącznikowym spinającym dwa ramiona szlaku zielonego, oraz szlaku niebieskiego; pozwala na skrócenie trasy przejazdu i szybkie dotarcie na inną trasę. Długość szlaku to niewiele ponad 10 km. Przebiega w całości lasami Puszczy Drawskiej, przez malownicze pagórki Kuźnicy Żelichowskiej. przecina drogę nr 123 o znakomitej nawierzchni i małym ruchu. Na…

szlak rowerowy szary do L. Dębina

Z drogi wojewódzkiej 123 możemy odjechać w leśną drogę wiodącą prosto do Leśniczówki Dębina. Szlak ma zaledwie 7 km długości, prowadzi tylko przez lasy o zróżnicowanym składzie. W okolicach leśniczówki Dębina ładny las bukowy i dęby. Nad Drawą miejsce postoju kajaków z pomostem.

Drawa

Drawa to drugi pod względem wielkości prawobrzeżny dopływ Noteci. Długość rzeki wynosi 185 km, co czyni ją najdłuższym dopływem Noteci. Najbardziej popularnym odcinkiem Drawy jest ten wiodący przez Drawieński Park Narodowy. Równie atrakcyjny i bardziej bezpieczny jest spływ odcinkiem płynącym przez gminę Krzyż Wielkopolski. Spływ w gminie Krzyż Wielkopolski rozpoczynamy w dawnym porcie towarowym w…

Drawieński Park Narodowy

Drawieński Park Narodowy znajduje się na Równinie Drawskiej, która jest fragmentem Pojezierza Południowopomorskiego, w północno-zachodniej Polsce. Obejmuje centralną część kompleksu leśnego zwanego Puszczą Drawską. Charakterystyczny dla parku jest krajobraz młodoglacjalnych równin sandrowych. DPN w całości położony jest w zlewni rzeki Drawy, która razem ze swoim dopływem -Płociczną, stanowią jego główną oś hydrograficzną. Obie rzeki płyną…

Lasy Puszczy nad Drawą – Obszar Specjalnej Ochrony

Obszar obejmuje większą część dużego kompleksu leśnego na równinie sandrowej, położonej w środkowym i dolnym biegu rzeki Drawy. W lasach dominują bory sosnowe z domieszką brzozy, dębu i topoli. Zostały one znacznie przekształcone w wyniku prowadzenia gospodarki leśnej na tym terenie przez kilkaset lat. Jednakże pewne fragmenty lasów np. Melico-Fagetum, Luzulo pilosae – Fagetum zachowały…

Uroczyska puszczy Drawskiej – Specjalny Obszar Ochrony

Ostoja obejmuje większą część dużego kompleksu leśnego, położonego na równinie sandrowej, w środkowym i dolnym biegu rzeki Drawy. W miejscach, gdzie teren jest pofałdowany, wzgórza osiągają wysokość do 121 m. Najcenniejszym przyrodniczo obszarem jest centralna część ostoi, położona w widłach rzek: Drawy i Płocicznej. Ich koryta i doliny zachowały charakter zbliżony do naturalnego. Obie rzeki…

Obszar Chronionego Krajobrazu Puszcza nad Drawą

Dominują gleby rdzawe, tworzące siedliska borów i borów mieszanych, są także płaty gleb płowych i brunatnych. Obejmuje obszary porosłe głównie lasem sosnowym,  leżące a piaskach sandrowych; w miejscach gdzie na powierzchni jest glina zwałowa rosną piękne lasy bukowe. W zagłębieniach terenu spotkamy torfowiska . Obszar jest raczej płaski, tylko w okolicach Dzierżążna napotkamy pasmo wzniesień…

Szlak pieszy niebieski PTTK Krzyż Wielkopolski – Dzierżążno Wielkie

Kilometraż szlaku: 0,0 Krzyż PKP – 2,0 jez. Łokacz – 4,8 leśn. Brzegi – 10,8 rez. „Buczyna w Kuźnicy Żelichowskiej” – 16,7 Kuźnica Żelichowska – 20,7 Żelichowo, szl.1136z – 23,7 Gieczynek – 28,7 Dzierżążno Wielkie (PKS), szl.204y Szlak rozpoczyna się przy stacji kolejowej w Krzyżu a następnie ulicami miasta prowadzi w stronę jeziora królewskiego. Przed…