Żelichowo

Żelichowo w Gminie Krzyż Wielkopolski to położona wśród malowniczych lasów, w pobliżu leśnych jezior, w dolinie Człopi wieś.   Wieś, ukryta pośród wysokich pagórków liczy obecnie 319 mieszkańców. Pierwsza wzmianka o wsi pojawia się w poznańskich księgach miejskich w 1446 r. W liście podatkowej z 1564 r. mowa o nowym folwarku z 4 chłopami utworzonym na…