Dla osób chcących dowiedzieć się więcej na temat otaczającej przyrody przygotowano ścieżki edukacyjne. W większości prowadzą one przez tereny leśne, pośród wybranych drzewostanów. Na początku XXI wieku było ich więcej, powstawały na fali swoistej mody na tego typu inwestycje. każda ze ścieżek to przynajmniej kilkanaście tablic informacyjnych, wiaty i ławki, znaki i tabliczki kierunkowe. Próby czasu nie wytrzymały ścieżki w nadleśnictwie Trzcianka: Pańska Łaska oraz w Nadleśnictwie Potrzebowice: Dziewanna i Rajczywiec. W ww. nadleśnictwach funkcjonują ścieżki Nad Bukówką oraz .W nadleśnictwie Sarbka przy siedzibie administracji poprowadzono dwie malownicze ścieżki: Leśnik gospodarzem lasu i Stary las uczy nas.

Gmina Czarnków wyznaczyła ścieżkę przyrodniczo -edukacyjną o długości 23 km.

Nadleśnictwo Krzyż utworzyło przy leśniczówce Rzeczyn ścieżkę edukacyjną.

Ścieżka edukacyjna “Z biegiem Natury”

Ścieżka przyrodniczo – leśna “Z biegiem Natury” poprowadzona została poprzez wzgórza otaczające Goraj -Zamek. Ma ona charakter pętli; można rozpocząć ją w dowolnie wybranym miejscu. Z uwagi na miejsca parkingowe warto rozpocząć ją przy zagrodzie…

Ścieżka edukacyjna “Morena Czarnkowska”

Ścieżka przyrodniczo – leśna “Morena Czarnkowska” wyznaczona na morenowych wzgórzach porośniętych lasem bukowym ma charakter pętli; rozpoczyna się i kończy przy Centrum Promocji Lasów Państwowych w Goraju – Zamku. Jej długość wynosi ok. 5 km,…

Ścieżka przyrodniczo-edukacyjna

 Ścieżka przyrodniczo-edukacyjna o długości 23 km w całości przebiega przez teren Gminy Czarnków,  od granicy Romanowa Górnego do Walkowic. Znaczna długość ścieżki zachęca do przebycia jej rowerem. Przez większość trasy (16 km) przemierzać będziemy piaszczyste…

Ścieżka edukacyjna “Leśnik gospodarzem lasu”

Piesza i rowerowa ścieżka dydaktyczna “Leśnik gospodarzem lasu” zlokalizowana jest w miejscowości Sarbka w Gminie Czarnków. Będąc w Sarbce warto zjechać w stronę siedziby Nadleśnictwa. Ścieżka o długości 5 km dostępna jest przez 24/7 . Trasa…

Ścieżka edukacyjna “Nad Bukówką”

Ścieżka Nad Bukówką znajduje się w Gminie Trzcianka, w miejscowości Smolarnia. Początek ścieżki znajduje się przy leśniczówce Smolarnia; tutaj parking i tablica z przebiegiem szlaku. Na ścieżce oznakowano 3 trasy o różnej długości (2 km,…