Szlak pieszy PTTK Marylin – Miały

W Kobuszu znajduje się węzeł szlaków turystycznych; przebiega tu dalekobieżny szlak żółty PTTK z Bydgoszczy do Ostroroga, zielony z Sierakowa. Z Kobusza drogą na północ, dobrze oznakowaną. Szlak wiedzie miejscami przez duże obszary wyciętych lasów, skąd mamy rozległe…

Szlak pieszy żółty PTTK Wieleń -Trzcianka

Kolejnym fragmentem nadnoteckiego dalekobieżnego szlaku żółtego biegnącym przez obszar NGR jest odcinek Wieleń Północny PKP –Trzcianka. Od stacji szlak prowadzi chodnikiem; przekracza tory kolejowe i wiedzie przez cały wieleń Północny. Po minięciu granicy lasu wkrótce skręca w lewo…

Szlak żółty pieszy PTTK Marylin -Kobusz

Dalekobieżny szlak żółty PTTT zwany szlakiem nadnoteckim ma ponad 268 km długości. Przebiega z Bydgoszczy do Ostroroga, początkowo północnym brzegiem Noteci aby we Wieleniu przejść na jej drugi brzeg.  Na obszarze NGR biegnie przez gminę Trzcianka, wieleń i…

Szlak pieszy czarny PTTK wokół Chodzieży

LSzlak łatwy w początkowej części wiodącej przez Chodzież i promenadą nad J. Miejskim.   Przy Domu Kultury bierze początek pieszy szlak czarny, biegnący przez lasy otaczające miasto od południa. Przejściem podziemnym pod drogą krajową 11 i ulicami miasta…

Szlak pieszy niebieski PTTK Piła- PKP Płytnica

Szlak rozpoczyna się na pętli autobusowej przy ul. Zbrojnej w Pile. Malowniczą aleją wzdłuż Zalewu Koszyckiego podążamy w stronę rezerwatu Kuźnik. Kawałek szlaku prowadzi  ruchliwą drogą krajową nr 10, a następnie skręca w prawo obok rezerwatu Nietoperze w…

Szlak pieszy zielony PTTK Niekursko- Czarnków

Szlak w Niekursku zaczyna się przy głównej drodze, na przystanku autobusowym vis a vis kościoła. Prowadzi prosto na wschód obok świetlicy wiejskiej a następnie po lewej stronie dawny dworek właściciela dóbr Niekursko. Za wsią szlak wchodzi w las…

Szlak pieszy niebieski PTTK Skrzatusz -Piła

Szlak niebieski zaczyna się przy Szkole Podstawowej nr 7 w Pile, gdzie dawniej mieściło się Schronisko Młodzieżowe. Ulicami miasta prowadzi na zachód, potem skręca w stronę Gładyszewa. Na skraju lasu skręca w lewo w drogę prowadzącą do ogródków…

Szlak pieszy żółty PTTK Skrzatusz- Rezerwat Kuźnik

Początek szlaku przy przystanku autobusowym w Skrzatuszu pod ładną murowaną kapliczką. Szlak wiedzie w stronę Sanktuarium, przechodzi od wschodniej strony kościoła i skręca w pierwszą drogę w lewo. Pośród pofałdowanych pól, spośród których wyróżnia się po prawej stronie…

Szlak pieszy żółty PTTK wokół Chodzieży

Dobrze oznakowany szlak, jedynie w Oleśnicy należy uważać aby nie wejść do wsi, gdyż szlak ją omija. Szlak prowadzi morenowymi wzgórzami okolic Chodzieży. Daje przegląd różnorodnych lasów porastających stoki Gontyńca i wiedzie na jego szczyt. Duża różnica wysokości…