Najciekawsze i najstarsze zabytki obszaru to obiekty sztuki sakralnej: kościoły w Skrzatuszu, Czarnkowie, Nowych Dworach, Herburtowie, Wieleniu  i Chodzieży. W mniejszych miejscowościach liczne są dawne kościoły ewangelickie; zabytkami techniki są dobrze zachowane noteckie śluzy. Po istniejących niegdyś na każdym cieku wodnym młynach pozostało niewiele – część z nich przebudowano na lokale gastronomiczne, część działa do dzisiaj, większość jednak to malownicze ruiny.

Pamiątkami dawnego budownictwa wiejskiego są szachulcowe budynki mieszkalne i gospodarcze, budynki z kamienia polnego oraz ceglane kapliczki.

Krajobraz szczególnie urokliwy jest w Szwajcarii Czarnkowskiej, w Dolinie Noteci, nad leśnymi jeziorami