Rurzyca – jest najbardziej popularna wśród tutejszych rzek. W letnie weekendy przezywa prawdziwe oblężenie, podczas gdy w środku tygodnia na szlaku spotkamy niewielu turystów. Popularne są zwłaszcza spływy na końcowym odcinku rzeki, od Wrzosów do Krępska. Ten krótki odcinek około 12 km wprawni kajakarze pokonują w niecałe 3 godziny, początkującym zajmie to nieco więcej czasu. Bardziej ambitni zaczynają spływ w Trzebieszkach, mając do przepłynięcia 20 kilometrów. Początkowe kilometry to przeprawa przez malownicze długie i wąskie 3 jeziora; od Wrzosów mamy dłuższy odcinek rzeki, następnie niewielkie jezioro Dąb i aż do końca tylko rzeczny nurt.

Nad Jeziorem Krapsko Średnie w 1978 r. biwakował późniejszy papież Jan Paweł II, na którego cześć szlak nazwano jego imieniem.  Na trasie spływu szczególne wrażenie robią mosty kolejowe; pierwszy o znacznej wysokości o wyglądzie rzymskiego akweduktu leżący na rozebranej linii z Wałcza do Płytnicy i kolejny w formie ceglanego tunelu pod linią kolejową z Piły do Szczecinka.  Rurzyca wpada do Gwdy w Krępsku, co daje nam możliwość kontynuacji naszego spływu do Piły a nawet znacznie dalej….